Категория: Bluetooth

3 начина за лесно изпращане на приложения чрез Bluetooth

3 начина за лесно изпращане на приложения чрез Bluetooth

В момента има много приложения за Android, които можете да изберете от Play Store. Има приложения, които наистина са необходими от мобилни телефони или просто за необходимост. За да можете да инсталирате тези приложения, трябва да ги изтеглите чрез мобилните си данни или чрез Wi-Fi мрежа.Какво става, ак
Нека знаем видовете Bluetooth въз основа на версия

Нека знаем видовете Bluetooth въз основа на версия

Bluetooth е вид безжична технология. Тази технология е разработена от BSIG или Bluetooth Group Special Interest Group. Bluetooth е полезен за прехвърляне на данни от едно устройство на друго без нужда от кабели. Разстоянието, необходимо за Bluetooth, за да може да комуникира между устройствата, е между 1 до 100 метра.Bluetooth ус
5 начина да включите Bluetooth на лаптопи и компютри

5 начина да включите Bluetooth на лаптопи и компютри

Bluetooth е средство за свързване на мрежи насаме между различни устройства в непосредствена близост. Bluetooth обикновено се използва за процеса на преместване на данни от едно устройство към друго устройство .В момента Bluetooh навлезе в 5-то поколение. Въпреки че Bluetooth все още е популярен и широко използван е Bluetooth 4.0 или четвърто поколение. Поради тази прак